VandaMia
     Poslovni računalni programi

VMFakture/VMLakiraona/VMMaloprodaja

Cijena licence za jedno računalo: 125 EUR (100 EUR + PDV)

 

Formular za izradu predračuna

Naziv firme:
OIB:
Ulica:
Poštanski broj i mjesto:
Kontakt podaci (telefon ili email):
 
Serijski broj programa:
by jurica tot
Mobitel: 095 / 80 90 094
e-mail: vandamia@vandamia.com

site hit counter