VandaMia
     Poslovni računalni programi

Programi prilagođeni za fiskalizaciju.

Cijena je 500 kn + PDV.

 VMLakiraona.exe 1.0.0.101 (verzija od 19.1.2016)   
Program za fakturiranje i vođenje skladišta za veleprodaju.

 VMMaloprodaja.exe 1.0.0.129 (verzija od 19.1.2016)   
Program za fakturiranje i vođenje skladišta za maloprodaju.

 VMFakture.exe 1.0.0.279 (verzija od 19.1.2016)   
Program za fakturiranje

  Kontakt

Tot-trgovina d.o.o.
Aleja pomoraca 9
10020 Novi Zagreb

tel/fax: 01/652-66-82
mob: 095/80-90-094
email: vandamia@vandamia.com
 

  Linkovi


Dobar PDF preglednik

 

by jurica tot
Mobitel: 095 / 80 90 094
e-mail: vandamia@vandamia.com

site hit counter