VandaMia
     Poslovni računalni programi

Cijena je 100 EUR + PDV.

 VMLakiraona.exe 1.0.0.107 (verzija od 17.1.2023)   
Program za fakturiranje i vođenje skladišta za veleprodaju.

 VMMaloprodaja.exe 1.0.0.136 (verzija od 6.1.2023)   
Program za fakturiranje i vođenje skladišta za maloprodaju.

 VMFakture.exe 2.0.0.306 (verzija od 28.3.2023)   
Program za fakturiranje

Upute za prebacivanje cijena u EUR-e:

  • Izradi se sigurnosna kopija
  • Ide se na Cjenik -> Ostalo -> Preračunavanje cijena u EUR-e
  • Za programe VMLakiraona i VMMaloprodaja, kada se napravi početno stanje za 2023. godinu, klikne se na gumb za preračunavanje cijena u EUR-e koji se nalazi na prozoru za unos početnog stanja.

  Kontakt

Tot-trgovina d.o.o.
Aleja pomoraca 9
10020 Novi Zagreb

mob: 095/80-90-094
email: vandamia@vandamia.com
 

  Linkovi


 

by jurica tot
Mobitel: 095 / 80 90 094
e-mail: vandamia@vandamia.com

site hit counter