Lekcije

Početni nivo
Dodavanje artikla u cjenik
Pisanje računa
Pisanje ponude
Izrada računa prema ponudi
Promjena teksta u zaglavlju računa, predračuna i ponuda
Pitanja i odgovori

Osnovne smjernice za rad sa programom

Prozor za odabir firme

Osnovni prozor
Računi
Predračuni
Ponude
Računi u pripremi
Cjenik
Partneri
Postavke

Sigurnosna kopija
Izrada sigurnosne kopije
Povrat sigurnosne kopije
Odabir datoteke baze podataka

Izvještaji
Pregled računa
Pregled računa po artiklima

Alati
Dodatna polja za artikle
Dodatna polja za partnere
Skripte
Maksimalna dužina
   Naziv partnera
   Naziv artikla

PDV
Knjige I-RA
      Knjiženje maloprodajnih računa
      Knjiženje veleprodajnih računa: za firmu - za obrt
Knjige U-RA
PDV obrazac
Postavke modula PDV
Kartice dobavljača

Profitni centri
Profitni centri
Ulazni i izlazni računi

Obrt
Knjiga primitaka i izdataka
Knjiga prometa
Postavke

Hosting
Hosting

Transfer podataka
Transfer podataka