<< Sadržaj

Osnovne tipke na tastaturi
 


 


 


 

Iza gumba sa strelicom prema dolje se nalazi padajući izbornik.


 

Primjer 1
Pritiskom na razmaknicu pojavljuje se padajuća lista sa svim artiklima
Pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje odaberite željeni redak iz liste
Pritiskom na tipku ENTER potvrdite odabir


 

Primjer 2
Počnite unositi šifru ili naziv artikla
Pojavit će se padajuća lista sa onim artiklima kojima šifra ili naziv počinje sa tekstom koji ste unjeli
Kako unosite tekst, tako se i lista smanjuje
Kada u listi ostane samo jedan artikal, odaberite ga pritiskom na tipku sa strelicom prema dolje
Pritiskom na tipku ENTER potvrdite odabir
 
Nije bitno da li se nalazite u polju za unos šifre ili u polju za unos naziva jer u oba slučaja možete artikle pretraživati ili po šifri ili po nazivu.