<< Sadržaj

Postavke

Tekst u zaglavlju, Tekst na dnu stranica

Slika u zaglavlju, Slika na dnu stranice

Napomena na kraju dokumenta

Gornja i lijeva margina

Širina gornjeg, tj. lijevog ruba prilikom ispisa računa izraženo u centimetrima. Promjenom tih vrijednosti možete postić da se račun ispisuje više prema dolje ili prema gore (ako je gornja margina veća račun će se ispisivati više prema dolje), tj. više u desno ili u lijevo (ako je lijeva margina veća račun će se ispisivati više u desno). U ta polja se mogu unositi i decimalne vrijednosti.

Uplatnice

Otvara prozor sa postavkama za ispis uplatnica. Jedan od načina ispisa računa je i ispis računa sa uplatnicom a ovdje se određuje sadržaj polja Primatelj, Žiro-račun primatelja, Model te eventualni pomak ispisa po horizontalni ili vertikali.

Boje u tabličnom prikazu dokumenta

Otvaranje prozore za odabir boja za račune, predračune i ponude koje su plaćene, nisu plaćene, koje kasne i one koje ne kasne.

U sustavu PDV-a

Da li je firma u sustavu PDV-a ili nije, i ako je, da li izdaje R1 ili R2 račune.

Odgovorna osoba

Ime odgovorne osobe. Ispisuje se na dnu računa.

Mjesto poslovnice

Mjesto poslovnice se ispisuje na računu, predračunu i ponudi pokraj datuma.

Blagajna broj

Svaka blagajna ima svoj brojač dokumenata tako da, na primjer, u istoj godini mogu postojati dva računa broj 5, ali jedan račun je izdan na jednoj blagajni a drugi na drugoj. Ako se u ovo polje unese broj 0 onda se broj blagajne neće ispisivati na računu. Ako je unesen broj veći od nule, onda će, na primer, račun broj 5 na bagajni 2 biti ispisan sa brojem 2-5/2007.

Broj znamenki za broj dokumenta

Brojevi računa, predračuna i ponuda se mogu ispisivati tako da se na početku ispisuju nule (npr. 0005/2007) ili tako da se ne ispisuju nule (npr. 5/2007). Ako nije ništa upisano nepotrebne nule se neće ispisivati.

Broj znamenki za godinu dokumenta

Na računima, predračunima i ponudama se godina može ispisivati sa jednom, dve, tri ili četri znamenke i ovdje se to određuje. Ako nije ništa uneseno godina će se ispisivati sa četri znamenke.

Račun na A5 format

Da li da se računi ispisuju na A5 formatu.

Uređivanje izgleda printanih dokumenata

Ova opcije je namjenjena naprednim korisnicima koji sami žele mijenjati izgled ispisanih izvještaja. Ako tu postavite kvačicu, nakon pritiska na gumb Prikaži kojim se na ekranu prikazuje dokument onako kako će biti ispisan na printer, na prozoru koji se tada otvori će se nalaziti gumbi koji omogućuju promjenu izgleda i sadržaja isprintanog dokumenta.

Zapamti sadržaj pretraži prozora

Na svakom prozoru sa tabličnim prikazom dokumenata se nalazi gumb Pretraži koji otvara prozor u koji možete upisati kriterij za prikaz dokumenata. Vrijednosti koje tamo upišete će biti zaboravljene kada zatvorite prozor sa tabličnim prikazom. Ako ne želite da te vrijednosti budu zaboravljene, u ovo polje čvoknite kvačicu.