<< Sadržaj

Knjige izlaznih računa (I-RA)

Postoje tri knjige izlaznih računa:
I-RA za redovne isporuke
I-RA za primljene predujmove
I-RA za vlastitu potrošnju

Opisi uobičajenih procedura:
Knjiženje maloprodajnih računa
Knjiženje veleprodajnih računa: za firmu - za obrt

 

Prozor sa tabličnim prikazom knjiga I-RA

Osnovne funkcije

dodavanje, promjena i brisanje.

 

Ispis izvještaja

Može se odabrati između dva ponuđena izvještaja: Ispis poslovne godine i Ispis sadržaja sa ekrana.
Ispis poslovne godine ispisuje zakonom propisani obrazac I-RA.
Ispis sadržaja sa ekrana služi za Vašu internu evidenciju kao pomoć u poslovanju da bi na papir ispisali točno one podatke koje vidite i na ekranu. Ako u tabličnom prikazu kliknete na zaglavlje neke kolone, podaci će se sortirati po toj koloni, a to će se zadržati i prilikom ispisa na papir.

 

Potraži

Zadavanje kriterija za pretraživanje. Može se zadati kriterij za ispis dokumenata za redne brojeve, datum knjiženja, broj računa, datum računa i naziv kupca.

 

Renumeriranje

Ako postoje "rupe" u rednim brojevima dokumenata zbog brisanja i dodavanja, dokumenti se mogu renumerirati tako da redni brojevi idu po datumima.

 

Osvježi

Ako je osoba na drugom računalu promjenila neke podatke u Knjizi prometa možete osvježiti prikaz podataka na ekranu zato da bi promjene bile vidljive i na Vašem ekranu. To je lakše nego zatvoriti i opet otvoriti prozor.

 

Prozor za uređivanje stavke knjige I-RA

Broj

Redni broj dokumenta. Novom dokumentu se generira redni broj u trenutku spremanja. Dokument koji nije knjižen u knjige I-RA nema redni broj ni datum knjiženja i ne ulazi u obračun PDV-a.

 

Datum knjiženja

Za R1 izlazne račune datum knjiženja je jednak datumu računa. Za R2 izlazne račune je datum knjiženja jednak datumu kada je račun plaćen.

 

Račun

Broj računa

 

Datum

Za veleprodajne račune je to datum računa. Za maloprodajne račune je to interval datuma od-do. Maloprodajni računi su oni u kojima nema poreznog broja kupca i svi takvi računi u određenom periodu se zbroje u jednu stavku u knjizi I-RA.

 

Maloprodajni račun

Gumb kojim se pokreće zbrajanje svih maloprodajnih računa u zadanom vremenskom periodu koji je unesen u polja za datum od-do.

 

Kupac

Podaci o kupcu. Za maloprodajne račune se može unjeti porezni broj 0 i naziv Kupci u maloprodaji.

 

Oporezivo

Iznosi porezne osnovice, poreza i ukupan zbroj za oporezive isporuke.

 

Neoporezivo

Iznosi neoporezivih isporuka.