<< Sadržaj -- Knjige I-RA

Knjiženje maloprodajnih računa u PDV


 
1. Napravite maloprodajni račun
Maloprodajni račun je onaj račun na kojem nije unesen porezni broj kupca.

2. Nastavite unositi maloprodajne račune do kraja dana
Maloprodajni račun se u knjigu I-RA ne knjiže pojedinačno nego skupno - više računa u nekom periodu se zbroji i proknjiži u jednom redu knjige I-RA.

3. U knjizi I-RA za redovne isporuke dodajte novu stavku


 
4. Datum knjiženja
Datum knjiženja neka je jednak kraju razdoblja za koji knjižite maloprodajne račune.

5. Datum od - do
U polja za datume unesite početak i kraj obračunskog razdoblja za koje knjižite maloprodajne račune.

6. Zbrajanje maloprodajnih računa
Pritisnite gumb Maloprodajni računi i otvorit će se prozor sa donje slike na kojem su prikazani svi maloprodajni računi koji ulaze u obračun.


 
7. Svi ili samo plaćeni maloprodajni računi (samo za obrtnike)
Ako za maloprodajne račune ne vodite evidenciju da li su plaćeni ili ne zato jer su svi i onako plaćeni, onda odaberite opciju Svi računi.
Ako vodite evidenciju plaćenih i neplaćenih maloprodajnih računa i želite napraviti obračun samo za račune koji su plaćeni, izaberite opciju Samo računi označeni kao plaćeni. Maloprodajne račune plaćene nakon što ste napravili obračun ćete morati ručno evidentirati!

8. Prihvat izračunatih vrijednosti
Pritisnite gumb Spremi ili tipku F9 da zatvorite prozor i prenesete izračunate vrijednosti u stavku knjige I-RA.


 
9. Brojevi računa
U polje Račun su upisani brojevi prvog i zadnjeg računa iz odabranog razdoblja.

10. Podaci o kupcu
Neka porezni broj bude 0 a naziv kupca neka bude Kupci u maloprodaji ili Gotovinska naplata blagajne broj... ili nešto slično.

11. Kraj
U zaokruženim poljima se vide izračunate vrijednosti.
Dokument spremite pritiskom na gumb Spremi ili tipku F9.