<< Sadržaj -- Knjige I-RA

Knjiženje veleprodajnih računa (za obrt)

1. Postavke PDV-a
U postavkama PDV-a postavite kvačicu pokraj polje Omogučen automatski unos računa u knjige I-RA.
Knjiga I-RA - Za svaki veleprodajni račun se može odabrati u koju od tri knjiga I-RA će se knjižiti i to se za svaki veleprodajni račun može naknadno mijenjati. Ovdje odabirete koja će vrijednost biti automatski postavljena na novo kreirane račune te je najbolje odabrati onu vrijednost koju u večini slučajeva nećete morati mijenjati, a to je obično Redovne isporuke.
Način unosa određuje u koja polja knjige I-RA će se upisivati iznosi sa računa.

2. Izrada veleprodajnog računa
Veleprodajni račun je onaj koji ima unesene podatke o kupcu: porezni broj, tvrtku i adresu.

3. Odabir načina knjiženja veleprodajnog računa
Da bi se veleprodajni račun automatki knjižio u jednu od knjiga I-RA morate na računu popuniti polja Knjiga I-RA i Način unosa. Ako ste u postavkama PDV-a za istoimena polja odabrali dobre vrijednosti onda to nećete morati raditi pješke.

4. Spremanje računa
Spremite račun pritiskom na gumb Spremi ili pritiskom na tipku F9.

5. Pregled knjiženja za račune
Na prozoru sa popisom računa pritisnite gumb Ostalo.
Iz padajućeg izbornika izaberite stavku Brzi pregled knjiženja u knjigu I-RA.
U gornjem desnom kutu ekrana će se otvoriti novi prozor u kojem za trenutno odabrani račun pišu sve bitne vrijednosti iz stavke knjige I-RA koja je pridružena računu: naziv knjige I-RA, redni broj, datum knjiženja, datum računa, oporezivi iznosi (osnovica i iznos poreza), neoporezivi iznosi i ukupne vrijednosti.
Odaberite neki drugi račun i pogledajte kako je on knjižen.
Ako u prozoru nema prikazanih vrijednosti onda za taj račun ne postoji pridružena stavka u knjigama I-RA.
Računi koji nisu plaćeni imaju stavku u knjizi I-RA koja nema datum knjiženja i redni broj.

6. Označavanje da je račun plaćen
Na prozoru sa popisom računa pritisnite gumb Plaćeno i potvrdite operaciju.
Program će pitati da unesete datum knjiženja. Taj datum bi trebao biti jednak datumu kada je račun plaćen.
Račun će biti označen kao plaćen a pridružena stavka u knjizi I-RA će dobiti redni broj i datum knjiženja.
Ako ponovo pritisnete gumb Plaćeno i potvrdite operaciju, račun će biti označen kao da nije plaćen, a stavka u knjizi I-RA će izgubiti redni broj i datum knjiženja.

7. Promjena vrijednosti proknjiženih u knjigu I-RA
Otvorite neki veleprodajni račun.
Na računu promjenite datum, kupca, način knjiženja ili knjigu I-RA u koju se knjiži ili iznos računa.
Spremite račun.
Pogledajte pridruženu stavku u knjizi I-RA i uvjerite se da je sve u skladu sa novim stanjem računa.

8. Promjena vrijednosti proknjiženih u knjigu I-RA - 2. način
Na prozoru sa popisom računa pritisnite gumb Ostalo i odaberite stavku Otvori pridruženu stavku u knjizi I-RA ili pritisnite tipku F11.
Ako je odabranom računu pridružena stavka u knjizi I-RA onda će se otvoriti prozor u kojem možete tu stavku mijenjati.

9. Renumeriranje stavki u knjizi I-RA
Ako se u knjige I-RA stavke dodaju i brišu, proknjižavaju i odknjižavaju, poremetit će se redni brojevi pa će stavke sa ranijim datumom knjiženja imati veće redne brojeve od stavki sa kasnijim datumom knjiženja.
To se neće desiti ako ćete uredno, sistematski i na vrijeme voditi evidenciju plaćenih računa, ali se može desiti da se nađete u sitaciji da morate redne brojeve u knjigama I-RA posložiti po datumima.
Na prozorima sa popisima knjiga I-RA se nalazi gumb Renumeriraj sa kojim se obavlja renumeriranje svih stavaka za određenu knjigu I-RA za željenu poslovnu godinu.

10. Izrada PDV obrasca za željeni period
otvori se prozor za novi PDV obrazac
unsese se datum za početak i kraj razdoblja za izradu obračuna PDV-a
klikne se na gumb Automatski unos
tada se otvori prozor u kojem se nalaze sve stavke iz svih knjiga I-RA i U-RA koje ulaze u taj obračun PDV-a.
Tablica Neoporezivo prikazuje kako se u PDV obrascu izračunavaju neoporezive isporuke. Ona sadrži stavke iz knjiga I-RA koje imaju iznose koje ne podliježu oporezivanju, oslobođene su oporezivanja ili imaju stopu PDV-a 0%
Tablica Oporezivo prikazuje kako se u PDV obrascu izračunavaju oporezive isporuke. Kolone sa numeričkim vrijednostima odgovaraju istoimenim poljima u PDV obrascu za izračun oporezivih isporuka.
Tablica Poredporez prikazuje kako je izračunat predporez za odabrano razdoblje.
Pritiskom na gumb Okomiti prkikaz se otvara prozor koji jedan redak iz tablice prikazuje ukumito zato da bi se čitav vidio na ekranu
Nakon što ste se uvjerili da je sve OK, zatvorite prozor pritiskom na tipku ESC
U prozoru za PDV obrazac možete također pogledati i provjeriti izračunate vrijednosti te ga spremiti pritiskom na tipku F9