<< Sadržaj

Knjige ulaznih računa (U-RA)

Prozor sa stavkama knjige U-RA

Označi da je/nije plaćeno

Postavlja se oznaka da je račun plaćen ili se za oznaka briše.
Plaćeni računi su označeni zelenom bojom.

Za obrtnike:
Kada se postavlja da je ulazni račun plaćen, program će pitati za datum knjiženja (to je datum kada je račun plaćen).
Ulazni računi koji nisu plaćeni nemaju datum knjiženja niti redni broj te ne ulaze u obračun PDV-a.
Ulazni računi koji jesu plaćeni imaju datum knjiženja i redni broj. Ako u prozoru za uređivanje unesete datum knjiženja, prilikom spremanja dokumenta program će automatski dodjeliti redni broj i postavi će oznaku da je plaćen.

Renumeriraj

Ako postoje "rupe" u rednim brojevima dokumenata zbog brisanja i dodavanja, dokumenti se mogu renumerirati tako da redni brojevi idu po datumima.

Otvori pridruženu stavku u knjizi KPI

Koristi se samo za obrtnike koji kroz program vode Knjigu primitaka i izdataka.
Ako je odabrana stavka u knjizi U-RA proknjižena i u KPI, otvara se prozor za uređivanje stavke KPI.

Uskladi sa knjigom KPI

Koristi se samo za obrtnike koji kroz program vode Knjigu primitaka i izdataka.
Ako u postavkama obrta nije postavljeno Automatsko povezivanje sa knjigama I-RA, odabirom ove funkcije ćete generirati stavku u KPI. Ako je automatsko povezivanje omogućeno onda će program to napraviti umjesto Vas.
U tablici, u koloni KPI, za svaku U-RA piše redni broj pridružene stavke u KPI, ako stavka postoji.

Obriši pridruženu stavku u knjizi KPI

Koristi se samo za obrtnike koji kroz program vode Knjigu primitaka i izdataka.
Ako u postavkama obrta nije postavljeno Automatsko povezivanje sa knjigama I-RA, odabirom ove funkcije ćete obrisati stavku u KPI. Ako je automatsko povezivanje omogućeno onda će program to napraviti umjesto Vas kada to bude potrebno.

Osvježi sadržaj prozora

Ako je osoba na drugom računalu promjenila neke podatke u knjizi U-RA možete osvježiti prikaz podataka na ekranu zato da bi promjene bile vidljive i na Vašem ekranu. To je lakše nego zatvoriti i opet otvoriti prozor.

 


Prozor za uređivanje stavke u knjizi U-RA

Broj

Redni broj dokumenta. Novom dokumentu se generira redni broj u trenutku spremanja. Dokument koji nije knjižen u knjige U-RA nema redni broj ni datum knjiženja i ne ulazi u obračun PDV-a. Na taj način obrtnici mogu voditi evidenciju neplaćenih ulaznih računa, a firme evidenciju neplaćenih R2 ulaznih računa.

Datum knjiženja

Za vođenje firmi i evidenciju R1 ulaznih računa, datum knjiženja je jednak datumu računa. U svim ostalim slučajevima je datum knjiženja jednak datumu kada je račun plaćen.

Račun, datum

Broj i datum računa

Profitni centar

Profitnom centru možete pridružiti ulazni račun (trošak) zato da bi mogli izračunati zaradu profitnog centra.

Napomena

Način plaćanja

Obrtnici koji žele ulazne račune knjižiti u KPI moraju u ovom polju unjeti način plaćanja, dok svi ostali ne moraju u ovo polje ništa unositi, ali mogu ako žele.

Porezni broj, naziv, sjedište

Podaci o dobavljaču

R1, R2

Odabir vrste ulaznog računa. To je bitno jedino ako se vodi firma (d.o.o.) i unosi se R2 ulazni račun. Tada datum knjiženja mora biti jednak datumu kada je račun plaćen, tj. ako račun nije plaćen ne može niti biti knjižen i ne ulazi u obračun PDV-a.

Predporez

Unosi se iznos porezne osnovice, te iznos poreza koji se može i iznos poreza koji se ne može odbiti.