<< Sadržaj

Osnovni prozor
Računi
Predračuni
Ponude
Računi u pripremi
Cjenik
Partneri
Postavke
Kraj - izlazak iz programa
Promjeni sliku - odabir slike koja se prikazuje kao pozadina na ovom prozoru
O programu - Podaci o autoru, kontakt podaci, serijski broj programa i mjesto za unos šifre za odkljućavanje programa.

Sigurnosna kopija
Izrada sigurnosne kopije
Povrat sigurnosne kopije
Odabir datoteke baze podataka

Izvještaji
Pregled računa
Pregled računa po artiklima

Alati
Dodatna polja za artikle
Dodatna polja za partnere
Skripte

PDV
Knjige I-RA
Knjige U-RA
PDV obrazac
Postavke
Kartice dobavljača

Profitni centri
Profitni centri
Ulazni i izlazni računi

Obrt
Knjiga primitaka i izdataka
Knjiga prometa
Postavke