<< Sadržaj

Postavke modula PDV

Obračunsko razdoblje

Odabir između kvartalnog i mjesečnog obračuna PDV-a.


Porezni obveznik

Naziv i adresa poreznog obveznika


Porezni broj

Porezni broj poreznog obveznika


Nadležna ispostava porezne uprave


Šifra djelatnosti prema nacionalnoj klasifikaciji


Omogučen automatski unos računa u knjige I-RA

Odabire se da li želite da se računi automatski knjiže u knige I-RA. Da bi se račun mogao autoatski knjižiti trebaju na računu biti popunjena polja Knjiga I-RA i Način unosa, a ako ste obrtnik, račun također mora biti plaćen.


Vrijednosti polja za knjiženje PDV-a za nove račune

Odabir vrijednosti koje će se automatski posataviti na novom računu u polja Knjiga I-RA i Način unosa. Knjga I-RA određuje knjigu u koju će se knjižiti račun, a Način unosa određuje način (u koja polja) će biti zapisani iznosi računa i PDV-a. To se odnosi samo na slučaj kada se računi knjiže automatski.