<< Sadržaj

Kartice dobavljača

Izvještaj koji daje pregled ulaznih računa grupiranih po dobavljačima.

Datum - Datum računa

Dobavljač - Naziv dobavljača

Plaćeni - Dohvaćanje plaćenih računa

Neplaćeni - Dohvaćanje plaćenih računa

Ispis kartica - Ispis izvještaja koji sadrži popis pojedinih računa

Ispis rekapitulacije - Ispis izvještaja koji ne sadrži popise pojedinih računa nego samo sumarne vrijednosti za svakog partnera.