<< Sadržaj

Profitni centri

Profitni centri služe zato da bi se ulazni i izlazni računi gupirali u neke smislene cjeline. Profitni centar može biti neki projekt, lokacija, osoba ili nešto drugo šta Vama ima smisla ili za čime imate potrebu.

Prozor sa popisom profitnih centara

Prozor omogućava uobičajene funkcije: dodavanje, promjenu, brisanje, ispis...

 

Prozor za uređivanje profitog centra