<< Sadržaj

Knjiga prometa (KPR)

Evidencija u koju se na kraju radnog dana, a najkasnije prije početka idućeg radnog dana, upisuju blagajnički primitci (gotovina i čekovi). Ovdje se ne evidentiraju primici preko žiro-računa.

Knjiga prometa se vodi za svaku poslovnu jedinicu (radnju, prodajno mjesto ili dr.) koja obavlja prodaju na malo ili pruža usluge.

Ukupna (zbirna) svota iz knjige KPR se upisuje u knjigu KPI u stupac svota primitaka u gotovini i čekovima na kraju perioda (npr. na kraju mjeseca).

Knjigu prometa nisu obavezni voditi porezni obveznici koji ne obavljaju djelatnost u više poslovnih jedinica, i to uz uvjet da unos podataka o blagajničkim primicima u KPI obavljaju na kraju radnog dana, a najkasnije prije početka idućeg radnog dana.

Prozor sa stavkama Knjige prometa

Osnovne funkcije

Dodavanje, promjena i brisanje.

 

Ispis izvještaja

Može se odabrati između dva ponuđena izvještaja: Ispis poslovne godine i Ispis sadržaja sa ekrana.
Ispis poslovne godine ispisuje zakonom propisani KPI obrazac.
Ispis sadržaja sa ekrana služi za Vašu internu evidenciju kao pomoć u poslovanju da bi na papir ispisali točno one podatke koje vidite i na ekranu. Ako u tabličnom prikazu knjige KPI kliknete na zaglavlje kolone, podaci će se sortirati po toj koloni, a to će se zadržati i prilikom ispisa na papir.

 

Potraži

Zadavanje kriterija za pretraživanje. Može se zadati kriterij za ispis dokumenata za redne brojeve od - do i za datum dokumenta.

Primjer:
Ako unesete kriterij za pretraživanje kao što je prikazano na slici lijevo, na ekranu ćete dobiti popis svih dokumenta sa rednim brojevima manjim ili jednakom 100, a datumom većim ili jednakim 12.2.2007

 

Osvježi

Ako je osoba na drugom računalu promjenila neke podatke u Knjizi prometa možete osvježiti prikaz podataka na ekranu zato da bi promjene bile vidljive i na Vašem ekranu. To je lakše nego zatvoriti i opet otvoriti prozor.

 

Renumeriranje

Ako postoje "rupe" u rednim brojevima dokumenata zbog brisanja i dodavanja, dokumenti se mogu renumerirati tako da redni brojevi idu po datumima.

 

Prozor za uređivanje stavke Knjige prometa

Redni broj

Datum dokumenta

Temeljnica - Oznaka dokumenta na osnovu kojeg se vrši unos poslovne promjene. U polje Temeljnica može biti upisana i zbirna temeljnica koja se sastoji iz više pojedinačnih računa odnosno iznosa naplaćenih u gotovini ili čekovima.

Opis - Opis knjiženja

Gotovina - Iznos naplaćen u gotovini

Čekov - Iznos naplaćen u čekovima

Ukupno - Ukupni naplaćeni iznos