<< Sadržaj

Postavke obrta

Naziv obrta

Podaci o nazivu obrta i adresi koji se ispisuju na službenim izvještajima. Ovo polje ima isti sadržaj kao istoimeno polje u postavkama PDV-a.

 

Šifra djelatnosti

Šifra djelatnosti prema nacionalnoj klasifikaciji. Taj podatak služi samo za ispisivanje u zaglavlje službenih izvještaja i jednak je istoimenom polju u postavkama PDV-a. Nakon što unesete neku vrijednost u donjem polju će se prikazati naziv djelatnosti.

 

Porezni broj

Porezni broj obrtnika. Taj podatak služi samo za ispisivanje u zaglavlje službenih izvještaja i jednak je istoimenom polju u postavkama PDV-a.

 

Automatsko povezivanje sa računima

Odabir mogućnosti da se prilikom rada sa računima automatski vrši usklađivanje sa knjigom KPI.
nakon što je račun označen kao plaćen biti će kreiran odgovarajuči zapis u knjizi KPI
ako se plaćeni račun promjeni, uskladit će se vrijednost pridruženog zapisa u knjizi KPI
ako se plaćeni račun obriše ili se makne oznaka da je plaćen, obrisat će se i pridruženi zapis u knjizi KPI.

 

Automatsko povezivanje sa knjigama U-RA

Odabir mogućnosti da se prilikom rada sa ulaznim računima (knjige ulaznih računa u PDV modulu) automatski vrši usklađivanje sa knjigom KPI.
nakon što je račun označen kao plaćen biti će kreiran odgovarajuči zapis u knjizi KPI
ako se plaćeni račun promjeni, uskladit će se vrijednost pridruženog zapisa u knjizi KPI
ako se plaćeni račun obriše, stornira ili se makne oznaka da je plaćen, obrisat će se i pridruženi zapis u knjizi KPI.

 

Gotovinske uplate, Uplate na žiro-račun, Uplate u naravi

Na računu se u polje Način plaćana mogu upisivati različiti načini plaćanja. Da bi se račun mogao knjižiti u KPI potrebno je za svaki način plaćanja odrediti da li spada u gotovinske uplate, uplate na žiro-račun ili uplate u naravi.