<< Sadržaj

Hosting

Evidencija hostinga i domena (te parkiranih domena) sa vrstom, datumima isteka, korisničkim imenima (username) i passwordima.

Prozor sa popisom hostinga

Bojanje hostinga i domena koji ističu za manje od 30 dana. Boja se može mijenjati u postavkama: Boje u tabličnom prikazu dokumenata -> Račun koji kasni

Dodaj parkiranu domenu - Poziva se pritiskom na gumb Ostalo ili klikom desne tipke miša. Odabranom zapisu se pridružuje zapis koji sadrži podatke o parkiranoj domeni. Parkirane domene će biti ispisane na izvještaju za kupca kao Dodatne domene.

Otvori krovni zapis - Poziva se pritiskom na gumb Ostalo ili klikom desne tipke miša. Ako je trenutno odabran zapis za dodatnu domenu, ovom funkcijom se otvara njegov krovni zapis, tj. zapis koji bi trebao sadržavati podatke o hostingu.

Popis parkiranih domena - Poziva se pritiskom na gumb Ostalo ili klikom desne tipke miša. U gornjem desnom kutu ekrana će se otvoriti prozor koji za odabrani zapis pokazuje osnovne informacije o parkiranim domenama - domena, datum isteka i koliko dana još vrijedi.

 

Prozor sa uređivanje zapisa

Partner
F4 - Otvaranje prozora sa popisom partnera.
CTRL+F4 - Otvaranje prozora za uređivanje odabranog partnera.

Kontakt, telefon - Osim što služe za evidenciju, također se ispisuju na izvještaju za kupca.

Parent - otvara krovni zapis ako je ovo zapisa za parkiranu domenu.

Domena, Vrijedi do - naziv domene (bez www) i datum do kada vrijedi. 30 dana prije isteka će se na popisu hostinga ovo polje obojiti u drugu boju.

Paket - Naziv hosting paketa - proizvoljan tekst. Program pamti nazive unesenih paketa te će se nakon unošenja naziva sljedeći put taj paket naći u padajućoj listi za odabir.

Windows, Linux - OS hosting paketa

Vrijedi od - do - početak važenja i datum isteka hostinga.

Username - korisničko ime za hosting ili parkiranu domenu.
Username se automatski generira, a način na koji se to radi se može izmijeniti u VB scripti koja je dostupna pritiskom na gumb ....Više o tome

Generiraj - Generira novi password dužine 8 znakova koji se sastoji od malih slova i brojeva.

 

VB scripta koja generira username

Za glavnu domenu (koja nija parkirana domena) se korisničko ime generira kao niz maksimalne dužine 8 znakova koji se dobiju iz unesenog naziva domene lijevo od točke.

Npr. ako je domena cevapi.hr onda ce se generirati korisničko ime cevapi. Ako je domena pozivamsvemladedjevojkedaidusamnomnakavu.net onda će generirani username biti pozivams. Username se generira i odmah prikazuje u trenutku dok se unosi naziv domene. Dio koda VB scripte koji to radi je:

UserName = MakniIzaTocke (Domena, 8)

Za parkiranu domenu se username generira prema nazivu glavne domene i nazivu parkirane domene. Dok se unosi naziv parkirane domene, generira se username u obliku ParkiranaDomena@GlavnaDomena

Npr. ako je glavan domena vandamia.com a parkirana domena vmfakure.com, generirani username će biti vmfakture@vandamia.com. Dio koda VB scripte koji to radi je:

UserName = MakniIzaTocke (Domena, 20) & "@" & ParentDomena

Tako generirani username se može izmijeniti, ali prilikom izmjene također postoji dio koji je automatski generira. Naime, ako se ručno upisuje username za parkiranu domenu i ako u njemu ne postoji znak @ program će automatski dodati @NazivGlavneDomene.

Linija u VB scripti koja to radi je:

If InStr(1, u, "@") = 0 And Len(u) > 0 Then UserName = u & "@" & ParentDomena

te se po želji može obrisati ili izmijeniti.

Objekt Parent.m_rs je Recordset koji sadrži redak iz baze koji se editira i iz njega se mogu dobiti dodatni podaci tipa: odabrani paket ili da li je hosting na Linuxu ili Windowsima (Parent.m_rs("LinuxWindows")=0 -> Windows, Parent.m_rs("LinuxWindows")=1 -> Linux)

Kompletna VB scripta koja generira username:

'u = UserName sa forme
'Domena = naziv domene kako je uneseno na formi
'ParentDomena = naziv domene sa krovne stavke ili prazan string ako toga nema
'
'fUnosDomene = True -> user unosi naziv domene u trenutku poziva ove procedure
'fUnosDomene = False -> user unosi Username u trenutku poziva ove procedure
'

Function UserName (u, Domena, ParentDomena, fUnosDomene)
  UserName = u

  If ParentDomena = "" Then
    'osnovni username
    if fUnosDomene = False then Exit Function
    UserName = MakniIzaTocke (Domena, 8)
  Else
    'username parkirane domene
    if fUnosDomene = True then
      UserName = MakniIzaTocke (Domena, 20) & "@" & ParentDomena
    else
      If InStr(1, u, "@") = 0 And Len(u) > 0 Then UserName = u & "@" & ParentDomena
    End If
  End If
End Function

Function MakniIzaTocke (s, n)
  Dim i

  i = InStr(1, s, ".")
  If i > 0 Then s = Left(s, i - 1)
  If Len(s) > n Then s = Left(s, n)
  MakniIzaTocke = s
End Function
Minimalna VB scripta koja isključuje sav automatizam:

Function UserName (u, Domena, ParentDomena, fUnosDomene)
  UserName = u
End Function