<< Sadržaj

Dodavanje artikla

1.

Starta se program i odabere se neka firma.

2.

Pritisne se gumb Cjenik da se otvori prozor sa cjenikom (popisom artikala).
 

3.

Artikli u cjeniku su grupirani u grupe artikala.

4.

Pritiskom na gumb se dodaje nova grupa proizvoda. Otvorit će se prozor za unos naziva grupe proizvoda.

5.

U prozoru za se upiše naziv grupe i pritisne se gumb .
 

6.

U prozoru sa cjenikom se pojavila dodana grupa.
 

7.

Pritiskom na gumb se dodaje novi artikal. Otvorit će se prozor za unos podataka o artiklu.
Kroz polja se može kretati strelicama gore-dolje na tastaturi ili pritiskom na tipku ENTER.
Mogu se unositi cijene sa ili bez PDV-a a program će onu drugu cijenu izračunati automatski.
 

8.

Pritiskom na gumb program će dodati novi artikal i on će se pokazati u cjeniku.
 

9.

Ako želite promjeniti podatke o odabranom artiklu pritisnite gumb i otvorit će se prozor za promjenu podataka o artiklu.