<< Sadržaj

Pisanje računa

1.

Na glavnom prozoru se pritisne gumb da bi se otvorio prozor sa popisom računa.
 


2.

Pritisne se gumb i otvorit će se prozor za unos novog računa. Iznad tog prozora će se odmah otvoriti i drugi prozor koji nudi da se prenesu podaci iz ponude ili predračuna.
 


3.

Taj prozor se zatvori pritiskom na gumb . Sada se nalazite u prozoru za pisanje računa.
 


4.

Pritisnite gumb i otvorit će se prozor za dodavanje stavke računa.
 


5.

Upišite slovo m i ispod polja će se pojaviti lista sa popisom artikala kojima šifra ili naziv počinju na slovo m.
 


6.

Pritisnite na tastaturi strelicu prema dolje da bi odabrali najgornji redak u ponuđenoj listi artikala. Na taj način će elementi iz cjenika biti preneseni u stavku računa.
 


7.

Pritisnite na tastaturi tipku ENTER da bi zatvorili padajuću listu.
 


8.

Nastavite pritiskati tipku ENTER ili strelicu prema dolje dok ne dođete do polja za unos količine.
 


9.

Upišite broj 2 i ukupni iznosi sa i bez PDV-a će se odmah promjeniti u skladu sa unesenom količinom.
 


10.

Odite u polje sa ukupnom cijenom sa PDV-om i upišite iznos od 8 kn. Osim što se promjenila cijena bez PDV-a, također se promjenila i količina koja sada odgovara zadanom ukupno iznosu pa više nije 2 nego 1,60 komada.
 


11.

Spremite stavku pritiskom na gumb ili tipku F9 na tastaturi.


12.

Nova stavka je dodana u tablicu. Spremite račun pritiskom na gumb ili tipku F9 na tastaturi.
 


12.

Novi račun će se pokazati u tablici sa popisom svih računa. Da bi ga isprintali na papir pritisnite gumb .
Nakon što se na ekranu pokaže kako će račun izgledati kada se isprinta na papir, pritisnte ENTER i pojavit će se prozor za odabir printera.
Ako želite račun snimiti u PDF formatu pritisnite tipku P i otvorit će se prozor za snimanje PDF datoteke na disk.