<< Sadržaj

Izrada računa prema ponudi

Otvorite popis računa.

Pritiskom na gumb Novo otvorite prozor za novi račun.

Program će pitati za broj ponude ili predračuna po kojem se želi napraviti račun. U programu se može podasiti da prilikom stvaranja novog računa program ne nudi automatski prijenos iz ponuda/predračuna. U tom slučaju trebate pritiskom na gumb Prenesi aktivirati prijenos.

U odgovarajuće polje upišite broj i godina ponude ili predračuna.

Ako ne znate napamet broj ponude po kojoj želite napraviti račun, pritisnete tipku F4 i otvorit će se popis ponuda.

Pozicionirajte se ne željenu ponudu.

Pritisnite gumb Prenesi ili tipku F4 i program će se vratiti na prethodni prozor te će prenjeti broj i godinu odabrane ponude.

Za prijenos podataka iz odabrane ponude u račun pritisnite gumb Prenesi.

Nakon toga će se u račun prenjeti stavke i naziv partnera.