<< Sadržaj

Alati

Dodatna polja za artikle ili partnere

Ovdje se određuju dodatna polja koja će se nalaziti na prozorima za uređivanje artikla ili partnera.

Tipovi polja:
Cijeli broj
Decimalni broj
Datum
Kratki tekst (do 255 znakova)
Dugačak tekst
HTML
Datoteka
Da / Ne

Dodatno polje za partneru naziva Kontakt tipa Kratki tekst (do 255 znakova) program prepoznaje i povezuje sa prozorom za uređivanje računa, predračuna i ponuda. Na tim prozorima se nalazi polja n/r u koje se upisuje ime kontakt osobe, a popis kontakt osoba za neku firmu se sprema baš u polje Kontakt tako da se imena osoba međusobno odvajaju sa točka-zarezom. Desno od polja n/r se nalazi gumb sa kojim se može direktno dodati nova osoba u popis kontakata.

 

Maksimalna dužina naziva partnera ili artikla

Možete odabrati maskimalnu dužinu naziva partnera ili naziva artikla.
Največa dopuštena vrijednost je 255 znakova.
Ako idete smanjivati dužinu a u programu ste već unjeli neki naziv veče dužine, program će ispisati poruku o grešci, ali dužinu polja neće promjeniti.