<< Sadržaj

Partneri

Prozor sa popisom partnera

Novo

Dodavanje novog partnera.
Poziva se sa tastature pritiskom na tipku INSERT

Promjena

Promjena odabranog partnera.
Poziva se sa tastature pritiskom na tipku ENTER

Obriši

Brisanje odabranog partnera.
Poziva se sa tastature pritiskom na tipku DEL

Ispis

Ispis popisa partnera.

Prikaži

Prikazuje na ekranu popis partnera u obliku kako će izgledati kada se isprinta.

Potraži

Zadavanje kriterija za prikaz partnera.

Porezni broj - zadaje se početak poreznog broja partnera. Ako se napiše 1234 onda će biti prikazani svih partneri kojima porezni broj počinje sa 1234.

Naziv - zadaje se početak naziva. Ako se napiše Trgovina onda će biti prikazani svi partneri kojima naziv počinje sa Trgovina.

Grad - zadaje se početak naziva grada.

Ulica - zadaje se početak naziva ulice.

Kontakt, Žiro račun - pretraživanje po dodatnim poljima


 


Prozor za uređivanje partnera

Naziv

Naziv firme.

Porezni broj

Porezni broj

Mjesto

Mjesto (ispred imena mjesta se može napisati i poštanski broj)

Ulica

R1/R2

Oznaka da li je partner u sustavu PDV-a i ako je, da li izdaje R1 ili R2 račune. U programi se taj podatak koristi samo za d.o.o. i evidenciju R2 ulaznih računa. Tada datum knjiženja ulaznog računa mora biti jednak datumu kada je račun plaćen, tj. ako račun nije plaćen ne može niti biti knjižen i ne ulazi u obračun PDV-a.

Odobreni popust

Vrijednost iz ovog polja će se prilikom izrade računa, predračuna ili ponude automatski prenjeti u polje Rabat 1.

Sudski registar

Otvara stranicu https://sudreg.pravosudje.hr/ - Sudski registar trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj na kojoj se mogu pretraživati firme.

biznet.hr

Otvara stranicu http://www1.biznet.hr/HgkWeb/do/extlogon Hrvatske gospodarske komore na kojoj se mogu pretraživati firme.

Središnji obrtni registar

Otvara stranicu http://sor.mingorp.hr/ Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva na kojoj se mogu pretraživati obrti.

Dodatna polja

Tablica sa dodatnim poljima koja se mogu definirati ako se iz menija odabere Alati->Dodatna polja za partnere